polityka prywatności

polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.studiopanib.pl, zwanej dalej „Stroną”.
 2. Operatorem serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Studio pani B. Barbara Pisz z siedzibą przy ul. Przemysłowej 13/2 w Tarnowie, NIP: 873-125-52-33, zwane dalej „Administratorem”.
 3. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U. UE.L 2016.119.1 – zwane dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Administrator dba o bezpieczeństwo informacji o użytkownikach Strony, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.
 5. Osoba, której dane dotyczą, może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich danych oraz do ich sprostowania,
  2. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  3. prawa do przeniesienia danych zgodnie z art. 20 RODO,
  4. prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody,
  5. prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Sposoby pozyskiwania danych

 1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, który korzysta z formularza kontaktowego, w tym imię, nazwisko, telefon oraz adres e-mail. Strona zapisuje również informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. Podczas wizyty użytkownika na Stronie automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Informacje te nie są zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych użytkowników.
 3. W formularzu kontaktowym zamieszczonym na Stronie wykorzystywana jest usługa Google reCAPTCHA, która analizuje i ocenia zebrane informacje (na przykład adres IP, czas przeglądania serwisu lub ruchy myszy użytkownika), aby zapobiec nadużyciom i chronić przed spamem. Analiza reCAPTCHA odbywa się w tle, użytkownik nie jest informowany o fakcie prowadzonej analizy. Dane przesyłane są do operatora usługi, czyli Google Ireland Limited, usługa świadczona jest zgodnie z Polityką prywatnościWarunkami świadczenia usługi przez Google.
 4. Strona korzysta z danych zawartych w plikach cookies, czyli niewielkich plikach tekstowych wysyłanych na urządzenie użytkownika odwiedzającego Stronę (przejdź do informacji o plikach cookies).

Cele gromadzenia oraz przetwarzania danych

 1. Dane osobowe podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 2. Informacje zbierane w sposób automatyczny wykorzystywane są w celu administrowania Stroną i zabezpieczeniami oraz do celów analiz statystycznych.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk i dostosowania zawartości Strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony.

Istotne techniki marketingowe

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na Stronie poprzez Google Analytics (Google Ireland Limited). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Informacja o plikach cookies

 1. Strona korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Strony i pozwalają na identyfikację w przypadku ponownego połączenia ze Stroną z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkownika,
  2. zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika.
  3. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”
 5. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych użytkowników.
 6. W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika, jednak użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Strony wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Strony podmioty, w szczególności dotyczy to firmy Google Ireland Limited, dla usługi Google Analytics.
 10. Sposób, w jaki Google używa danych osobowych po wyrażeniu zgody, znaleźć można w polityce prywatności i warunkach korzystania z usług:
  polityka prywatności Google.
 11. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy wziąć pod uwagę, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  Edge
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera
  Android
  Safari (iOS)